Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Tájékoztatjuk Önt, hogy www.arteuscredit.com honlap az ArteusCredit Zrt. honlapja. A honlap vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket, ezért kérjük, szíveskedjen az alábbiakat figyelmesen elolvasni!

Az ArteusCredit Zrt. weboldalai, az azokon megjelenő összes információ, adat, képi és szöveges tartalom, azok elrendezése, nevek, kifejezések, logók, grafikák szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása vagy használata kizárólag az ArteusCredit Zrt. erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges.

Az ArteusCredit Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az ArteusCredit Zrt. felelősséget nem vállal, ezért kérjük, hogy a pénzügyi döntés meghozatala, a pénzügyi szolgáltatás igénybevétel előtt mindig szíveskedjen a kapcsolatot a Társasággal felvenni a megfelelő, naprakész és teljeskörű információk megismerése érdekében.
A Társaság nem vállal felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából adódnak – ideértve azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Ön nem jogosult, illetve nem nyújthat segítséget ahhoz, hogy a weboldalhoz átvezető linket hozzon létre az ArteusCredit Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Általános információk

Név: ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: ArteusCredit Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047604
Telefon: 06 1 814 2179
E-mail: info@arteuscredit.com
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1627/2012 (kelt: 2012. november 16.)
Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (korábban: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) Az ArteusCredit Zrt. pénzügyi tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően, az illetékes felügyeleti szervek hatósági felügyelete alatt fejti ki. Az ArteusCredit Zrt. szolgáltatásának aktuális feltételrendszerét a mindenkor hatályos Üzletszabályzat tartalmazza. Semmilyen, a weboldalon megjelentetett információ nem minősül felhívásnak az ArteusCredit Zrt. szolgáltatásának igénybevételére, kölcsön felvételére, illetve ugyancsak nem minősül ajánlattételnek. Az ArteusCredit Zrt. a hozzá beérkező gényeket saját feltételei szerint bírálja el.

Mfb logo
szechenyi terv logo
EU
crossmenuchevron-down