AZ ARANY SZABADSÁGA

Gyakori kérdések

Az ArteusCredit Zrt. a bécsi székhelyű Arteus Capital cégcsoport tagjaként Közép- és Kelet-Európában egyedinek számító pénzügyi szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. Ügyfeleink számára olyan exkluzív lehetőséget biztosítunk, amely során a befektetési céllal vásárolt aranyukat fedezetként használhatják euró alapú, szabad felhasználású devizahitel felvétele céljából.
Mert az ügyfelek/hiteligénylők az aranyban tartott vagyonuk fedezetként történő felhasználásával a gyors, diszkrét és személyre szabott ügykezelés mellett a jelenlegi piaci feltételekhez képest kedvezőbb és kiszámíthatóbb hitelhez juthatnak oly módon, hogy a személyes aranyvagyonuk tulajdonjogáról nem kell lemondaniuk.

Az Arteus Capital bécsi székhelyű, tőkeerős cégcsoport tagja, amely a közép- és kelet-európai nemesfém befektetési piac meghatározó szereplője 2008 óta. Az Arteus Capital régióbeli terjeszkedése során értékesítési hálózatának működtetésére külön vállalkozásokat hozott létre, többek között Magyarországon, Lengyelországban és Romániában, de rendelkezik ügyfelekkel Németországban, Szlovákiában és Szerbiában is. A cégcsoport védjegye a diszkréció, a megbízhatóság és a prudencia, vagyis az ügyfelek vagyonának körültekintő és felelősségteljes módon történő kezelése. A nemzetközi és osztrák jogi háttér képezi biztonságos és hosszú távú működésének, valamint hitelességének alapját.

Az Arteus Gold Creditet az ArteusCredit Zrt. honlapján, - amelynek címe: www.arteuscredit.com – az „Igénylés indítása” menüpont segítségével tudja elindítani. Természetesen Önnek rendelkeznie kell az aranyszámláján a hitel fedezetét biztosító megfelelő mennyiségű és minőségű befektetési célú aranytömbbel. Pozitív hitelbírálat esetén, szerződéskötési időpont egyeztetésre kérjük fel az ügyfelet. Megtörténik a szerződéskötés, fedezet ellenőrzés. A kölcsön folyósítására a hitelkérelem benyújtásától számított 20 banki munkanap áll a Társaság rendelkezésére. A kölcsönt az ügyfél hitelkérelemben megadott bankszámlájára egy összegben folyósítjuk, levonva a kamat és a folyósítási díj összegét.

Az igényelhető hitel minimum összege 2.000.- EUR, maximálisan felvehető hitel összege egyedi elbírálás alapján történik. A kölcsönösszeg és a futamidő meghatározása egyedi bírálat függvénye.

Minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Továbbá a hitel fedezetét biztosító rendelkezzen a megfelelő értékű és elfogadható („Good delivery” minősítésű) befektetési célú aranytömbbel.

Az Arteus Gold Credit futamideje: 3-6-9-12 hónap, valamint 2, 3, 4, 5 év lehet. A futamidő igény esetén meghosszabbítható. A kamatokról és a díjakról az ArteusCredit Zrt. honlapján megtalálható Kondíciós lista alapján tájékozódhat.

A kölcsön visszafizetése a futamidő lejártával egy összegben történik, a Társaság kölcsönszerződésben megjelölt bankszámlájára. Nincsenek havi törlesztő részletek.

Igen, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is igényelhetik a hitelt. A kötelező dokumentumokon kívül Társaságok esetén szükséges az alapítói okirat, aláírási címpéldány benyújtása.

A kölcsön folyósítására a hitelkérelem benyújtásától számított 20 banki munkanap áll a Társaság rendelkezésére. A kölcsönt az ügyfél hitelkérelemben megadott bankszámlájára egy összegben folyósítjuk, levonva a kamat és a hitelbírálati díj összegét.

Igen, amennyiben van elegendő fedezete egy újabb hitel igényléséhez.

Igen, van lehetőség előtörlesztésre. A teljes vagy részleges előtörlesztés költségeiről az ArteusCredit Zrt. honlapján elérhető Kondíciós lista alapján tájékozódhat.

Amikor Ön teljesíti a hitel teljes összegű visszafizetését az ArteusCredit Zrt. részére, a felajánlott aranytömbök sérülésmentesen, az Ön által előzetesen felajánlott szortimenttel megegyezően visszakerülnek az Ön aranyszámlájára. A hitel futamideje alatt az Ön aranytömbjei továbbra sem hozzáférhetőek más személyek számára, azok mindvégig az Ön tulajdonában maradnak. A hitel teljes futamideje alatt az ArteusCredit Zrt. által zárolásra kerülnek a kölcsönszerződésben rögzített összeg teljes visszafizetéséig.